Lona de cautxú

Ref.: LONA

- Permet dur a terme infinites possibilitats de disseny.
- Làmina de cautxú especialment elàstica i robusta, de col.locació flexible i manejable.
- Resistent a raigs UV.
- Biològicament innòcua
.
- Apta per a peixos.
- Resistent al fred
segons DIN 53361

- Resistent a l'esquinçament segons DIN 53455
- Resistent a l'ozó
- 20 anys de garantia

 

 

Una manera senzilla de crear un estany a casa

Pas a pas

 

Una manera senzilla de crear un estany a casa Una manera senzilla de crear un estany a casa Una manera senzilla de crear un estany a casa
1. Ubicació
La ubicació correcta per l'estany de jardí hauria de ser un lloc semiombra, de 4-6 hores de sol al dia són ideals.
2. Contorn de l'estany
Primerament marqui amb sorra el contorn de l'estany. També es marquen amb sorra les diferents zones de profunditat.
3. Identificació de la mesura de làmina i feltre
A continuació es mesura generosament amb una corda la longitud necessària del feltre i de la làmina de l'estany.
Una manera senzilla de crear un estany a casa Una manera senzilla de crear un estany a casa Una manera senzilla de crear un estany a casa
4. Feltre
Després de la excavació es revesteix el buit primer amb un feltre de protecció contra el pas d'arrels i la penetració de pedres.
5. Làmina i làmina pedra
A continuació es posa acuradament la làmina. Per aconseguir que la vora de l'estany resulti molt natural, utilitzeu làmina pedra.
6. Plantació de zones planes
Per plantar a les zones planes poden col.locar estores de coco. Permeten que les plantes es fixin òptimament amb les seves arrels
Una manera senzilla de crear un estany a casa Una manera senzilla de crear un estany a casa Una manera senzilla de crear un estany a casa
7. Plantació de zones empinades
Seccions més abruptes han de ser plantades amb ajuda de bosses de terraplè. S'ha de posar pes a sobre, utilitzant per exemple pedres grans, per fixar les plantes.
8. Tècnica de l'estany
Llegir acuradament les instruccions d'ús i observar meticulosament.
9. Pedres i aigua
Per fi, després de les pedres i plantes s'omple l'estany amb aigua: primerament fins a la meitat i quan la làmina s'hagi assentat completament, s'omple totalment.
10. Equipament de la zona de la vora
Com a últim s'omple la zona de la vora amb pedres i es configura segons es prefereixi.
11. Il·luminació
Per a un ambient animat fins i tot en les hores nocturnes es recomana pensar anticipadament en la il·luminació adequada.
12. Llest!
El resultat es pot comprovar:
paisatges aquàtics vius amb diferents materials per estanys.

 

 

[PRODUCT_RELATION]