Acàcia

Ref.: AC

L'Acàcia té una destacada durabilitat motivada també pel fet que aquesta fusta no necessita tractament per agents químics, sinó que satisfà per si mateixa els requeriments de durabilitat, resistència, duresa i aparença. Així doncs, suporta bé els diferents efectes climàtics i ambientals essent molt adequada per finalitats decoratives.

Diversos estudis calculen que l'acàcia ofereix més de 20 anys de resistència a fongs, en contacte directe amb la terra i en un clima mitjà, sense cap tipus de tractament.

[PRODUCT_RELATION]