Estany

Ref.: EST

Mides:
  • 1,35x0,92x0,54m 250l.
  • 2,10x1,40x0,60m 750l.

- Estanys de material sintètic prefabricats per mides d'estany de fins a 1 metre cúbic.
- Plantació ràpida i senzilla gràcies a les zones de pantà i de plantes ja integrades en la forma d'aquest.
- Instal lació senzilla de bombes.

 

 

 

 

Instal·lació fàcil d'un estany

Pas a pas

 

Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany
1. Ubicació
El lloc ideal per l'estany ha d'estar, dins de lo possible, lliure de fulles i de coníferes, donant-li el sol durant aprox. 4-6 hores per dia
2. Eines
Com a eines necessàries farà servir pic, pala, sorra de farcit, regulador de nivell, metro i mànega per a jardí amb connexió d'aigua.
3. Marcatge
Primerament es posa l'estany prefabricat al lloc desitjat ia continuació es marca el contorn amb sorra.
 
Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany
4. Zones profundes
Aquest és l'aspecte de la marcació acabada incloses totes les zones profundes
5. Excavació
Les zones individuals de l'estany de jardí són excavades generosament.
6. Primera prova
A continuació es posa la cubeta a manera de prova.
 

Instal·lació fàcil d'un estany

Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany
 7. Ompliment
Amb sorra de farciment s'adapten els esglaons de diferents nivells fins que l'excavació acabada presenta el següent aspecte.
8. Anivellat
La cubeta col.locada és anivellada en longitud i amplada. A continuació s'omple aprox. 1 / 3 del volum total amb aigua
9. Enfangat
Ara s'enfanga amb sorra i aigua tot el perímetre per omplir els buits que hagin quedat per sota de la vora de la cubeta.
Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany Instal·lació fàcil d'un estany
10. Ompliment i anivellat
Finalment s'anivella el terra al voltant de la cubeta de l'estany amb sorra, terra vegetal, graveta o similar.
11. Equipament de la zona de la vora
Ara pot començar amb la plantació i l'acabat de l'estany.
12. Llest!
Poc temps després es podrà veure el resultat - el seu estany de jardí està llest!

  

[PRODUCT_RELATION]