Travessa Tropical de Bolondo

Ref.: TRATRO

Tipus de fusta: BOLONDO
Mides:
 • 260x25x15cm

Travessa recuperada de fusta tropical procedent de les vies de tren tractada amb creosota (derivat del quitrà). Fusta de gran resistència a l'intempèrie que actualment se li dona múltiples usos pel que fa a la jardineria.

  

 

AVÍS SOBRE NORMATIVA

  

Els informem que la ORDRE PRE/2666/2002 de 25/10 en vigent des del dia 30/06/03, estableix en el seu articulat determinades restriccions per a les travesses de fusta procedents de reciclatge ferroviari, per el que no es podrien comprar: 

 • A l'interior d'edificis, qualsevol que en sigui la seva finalitat.
 • En la fabricació de joguines.
 • En terrenys de joc.
 • En parc, jardins i instal.lacions esportives i d'oci a l'aire lliure a on hi existeixi el risc de contacte freqüent amb la pell.
 • En la fabricació de mobles per al jardí.
 • Per a la fabricació i ús de qualsevol tractament de:
  - Contenidors per a cultius.
  - Envasos que puguin estar en contacte amb matèries primeres, productes intermedis o productes acabats destinats al consum humà o animal.
  - Altres materials que puguin contaminar els productes anteriorment mencionats.

  1 de juliol de 2003

[PRODUCT_RELATION]