Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: TRAPI1
Travessa Pi 1era
TIPUS DE FUSTA: PI
MIDES:
260x24x14cm
DESCRIPCIÓ:

Travessa recuperada de pi procedent de les vies de tren tractada amb creosota (derivat del quitrà). Fusta de gran resistència a l'intempèrie que actualment se li dona múltiples usos pel que fa a la jardineria.

  

 

 

                                                                                                           AVÍS SOBRE NORMATIVA  

 

Els informem que la ORDRE PRE/2666/2002 de 25/10 en vigent des del dia 30/06/03, estableix en el seu articulat determinades restriccions per a les travesses de fusta procedents de reciclatge ferroviari, per el que no es podrien comprar:

 

  • A l'interior d'edificis, qualsevol que en sigui la seva finalitat.
  • En la fabricació de joguines.
  • En terrenys de joc.
  • En parc, jardins i instal.lacions esportives i d'oci a l'aire lliure a on hi existeixi el risc de contacte freqüent amb la pell.
  • En la fabricació de mobles per al jardí.
  • Per a la fabricació i ús de qualsevol tractament de:

 - Contenidors per a cultius. 
- Envasos que puguin estar en contacte amb matèries
primeres, productes intermedis o productes acabats destinats al consum humà o animal.
- Altres materials que puguin contaminar els productes anteriorment mencionats.

 

 1 de juliol de 2003

 

Travessa Pi 1era
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva