Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: TR
Tauló
TIPUS DE FUSTA: PI FLANDES
TRACTAMENT: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2
MIDES:
95x34mm
95x45mm
120x45mm
145x34mm
145x57mm
DESCRIPCIÓ:

Llargades de 3300mm a 5400mm (múltiples de 300mm) segons disponibilitat. 

Fusta de pi Flandes de 1ª qualitat polida les 4 cares, cantells romats i tractament en autoclau classe de risc 4.

 

Tauló
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva