Taula de picnic

Ref.: TAPIC

Taula pícnic de fusta de pi polida amb cantells arrodonits, tractat a l'autoclau classe de risc IV.  Subministrat en format kit, plànols de muntatge i visos inox inclosos.

Mides Lames Format kit
2000x1460x750mm 95x45mm peus i lames per separat
1800x1510x740mm 115x34mm tauler superior i bancs muntats a taller, la resta separat
1600x1460x750mm 95x45mm peus i lames per separat

[PRODUCT_RELATION]