Tarima

Ref.: TA

Tipus de fusta: PI FLANDES
Tractament: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2
Mides:
  • 95x21mm
  • 120x21mm

Llargades de 3300mm a 5400mm (múltiples de 300mm) segons disponibilitat.

Fusta de pi Flandes de 1ª qualitat polida les 4 cares, cantells romats i tractament en autoclau classe de risc 4.

 

 

 

 

[PRODUCT_RELATION]