Sorra fina

Ref.: SORRA

Envasos disponibles:
Sac
1/2 Big Bag
Sac
Big Bag
Sac
Granel

 

 

Sorra fina cribada i rentada de granulometria 0-2mm. Baix contingut amb sals. Especialment indicada per a la ressembra de gespes, construcció de sorrals,… 

[PRODUCT_RELATION]