Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: SAUCR
Saulò cribat
DESCRIPCIÓ:

Sorra cribada sense rentar. Afavoreix un bon drenatge del sól i en millora la seva textura. S’utilitza per a barrejar amb terres vegetals per augmentar el seu drenatge, especialment indicada per a la plantació de gespes naturals. Compactat, s’utilitza per a la construcció de camins, passos per jardins o serveix de base per a la instal·lació de gespa artificial.

Saulò cribat
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva