Saulò cribat

Ref.: SAUCR

Envasos disponibles:
Sac
1/2 Big Bag
Sac
Big Bag
Sac
Granel

 

 

Sorra cribada sense rentar. Afavoreix un bon drenatge del sól i en millora la seva textura. S’utilitza per a barrejar amb terres vegetals per augmentar el seu drenatge, especialment indicada per a la plantació de gespes naturals. Compactat, s’utilitza per a la construcció de camins, passos per jardins o serveix de base per a la instal·lació de gespa artificial.

[PRODUCT_RELATION]