Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: RC
Pal tornejat
TIPUS DE FUSTA: PINUS SYLVESTRIS (pi roig)
TRACTAMENT: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2
DESCRIPCIÓ:

Tractament  registrat en el Registre de Plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum.

El tractament en autoclau dóna una gran resistència contra els atacs exteriors, ofereix una protecció preventiva contra tota classe de fongs, insectes xilòfacs i qualsevol tipus de putrefacció natural d'origen biològic. (MISACO).

Certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification - certifica que la fusta que subministrem disposa d'un Sistema de Control de la Cadena de Custodia deProductes Forestals per a la transformació de productes forestals.

 

DIÀMETRE LLARGADA
6cm

1,00m
2,00m

8cm 1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
10cm 1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
3,50m
4,00m
12cm 1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
3,50m
4,00m

 

DIÀMETRE LLARGADA
14cm  1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
3,50m
4,00m 
4,50m
5,00m
16cm 1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
3,50m
4,00m 
4,50m
5,00m
6,00m
DIÀMETRE LLARGADA
18cm 1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
3,50m
4,00m 
4,50m
5,00m
5,50m
6,00m
20cm 1,00m
1,50m
2,00m
2,50m
3,00m
3,50m
4,00m 
4,50m
5,00m
5,50m
6,00m

 

 

Pal tornejat
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva