Pal tornejat

Ref.: RC

Tipus de fusta: PINUS SYLVESTRIS (pi roig)
Tractament: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2

Tractament  registrat en el Registre de Plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum.

El tractament en autoclau dóna una gran resistència contra els atacs exteriors, ofereix una protecció preventiva contra tota classe de fongs, insectes xilòfacs i qualsevol tipus de putrefacció natural d'origen biològic. (MISACO).

Certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification - certifica que la fusta que subministrem disposa d'un Sistema de Control de la Cadena de Custodia deProductes Forestals per a la transformació de productes forestals.

 

 

 

 

Diàmetre Llargada Diàmetre Llargada Diàmetre Llargada
8cm 1,50m 14cm 1,50m 18cm 1,50m
2,00m 2,00m 2,00m
2,50m 2,50m 2,50m
3,00m 3,00m 3,00m
10cm 1,50m 3,50m 3,50m
2,00m 4,00m 4,00m
2,50m 4,50m 4,50m
3,00m 5,00m 5,00m
4,00m 5,50m
5,00m 6,00m
12cm 1,50m 16cm 1,50m 20cm 1.50m
2,00m 2,00m 2,00m
2,50m 2,50m 2,50m
3,00m 3,00m 3,00m
3,50m 3,50m 3,50m
4,00m 4,00m 4,00m
4,50m 4,50m 4,50m
5,00m 5,00m 5,00m
5,50m 5,50m
6,00m 6,00m

 

 

[PRODUCT_RELATION]