Rodó cilindrat amb punta

Ref.: RCP

Tipus de fusta: PINUS SYLVESTRIS (pi silvestre)
Tractament: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2

Tractament  registrat en el Registre de Plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum.

El tractament en autoclau dóna una gran resistència contra els atacs exteriors, ofereix una protecció preventiva contra tota classe de fongs, insectes xilòfacs i qualsevol tipus de putrefacció natural d'origen biològic. (MISACO).

Certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification - certifica que la fusta que subministrem disposa d'un Sistema de Control de la Cadena de Custodia deProductes Forestals per a la transformació de productes forestals. 

   

 DIÀMETRE    LLARGADA 
6cm 1,50m
2,00m
8cm 1,50m
2,00m
2,50m
10cm 1,50m
2,00m
2,50m

Mides en estoc habitualment

 

[PRODUCT_RELATION]