Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: RCP
Rodó cilindrat amb punta
TIPUS DE FUSTA: PINUS SYLVESTRIS (pi silvestre)
TRACTAMENT: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2
DESCRIPCIÓ:

Tractament  registrat en el Registre de Plaguicides de la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum

El tractament en autoclau dóna una gran resistència contra els atacs exteriors, ofereix una protecció preventiva contra tota classe de fongs, insectes xilòfacs i qualsevol tipus de putrefacció natural d'origen biològic. (MISACO).

Certificat (PEFC) Programme for the Endorsement of Forest Certification - certifica que la fusta que subministrem disposa d'un Sistema de Control de la Cadena de Custodia deProductes Forestals per a la transformació de productes forestals. 

  

DIÀMETRE LLARGADA
5cm 1,50m
6cm 2,00m
8cm 1,50m
2,00m
2,50m
10cm 1,50m
2,00m
2,50m

 

 

Rodó cilindrat amb punta
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva