Recebo Regrass M3

Ref.: RECEBO

Envasos disponibles:
Sac
Sac
Sac
1/2 Big Bag
Sac
Big Bag
Sac
Granel

 
 
 
Sorra molt petit, neta i cribada. Compost de les millors matèries orgàniques. Promou el creixement de noves arrels i millora la seva implantació i manteniment.
Percentatge: 60% sorra fina 40%terra vegetal fina

[PRODUCT_RELATION]