Manta orgànica per talussos fibra coco 50%

Ref.: MACOPA

Mides:
  • 2,40m x 50m 250g.
  • 2,40m x 42m 350g.

Mantes orgàniques fabricades a partir de fibres naturals de coco i palla entrecosides amb malles de polipropilè. 

La principal funció de la manta orgànica és controlar l'erosió del terreny deguda a l'escorrentia superficial i a l'erosió eòlica. 

- Controlen l'erosió.
- Afavoreixen la implantació de la coberta vegetal i són una aportació addicional de matèria orgànica.
- Augmenten la disponibilitat d'aigua en millorar la infiltració i reduir l'evapotranspiració de les plantes.
- El seu ús s'aconsella en pendents mitjanes (> 35%) i zones de pluviometria mitjana.
- Temps de degradació d'1 a 2 anys.

[PRODUCT_RELATION]