Geocel·les

Mides:
  • 10cm
  • 20cm
Presentació: Color marró

La geocel·la està dissenyada per minimitzar i / o eliminar els efectes de les forces erosives de l'aigua i del vent als quals són exposats els sòls. És altament efectiva protegint terraplens i talussos. 

AVANTATGES:
 
- Són fàcils d'instal.lar i de cost assequible. 

- Són versàtils. La geocelda pot ser usada per a tot tipus de contenció de terrenys, fins i tot en talussos de pendents pronunciades. A causa de la seva flexibilitat, és altament tolerant amb diferencials d'assentament. 


- Permet retenir el material de farciment necessari per a la revegetació o estabilització de la zona de tractament.

- Són duradoras. Estan elaborades amb polietilè d'alta densitat, un material fort i estable. Es proveeixen amb protecció addicional per les faixes exposades a la llum solar. Les geoceles no són afectades per la corrosió o els canvis extrems de temperatura, factors que afecten seriosament el formigó armat.


- Cada cel.la actua com una petita presa que permet el pas de l'aigua o el vent sobre de la superfície, així d'aquesta manera es dissipen les forces erosives.
 
- Són estables enfront d'agents químics i bacterians. 

 

[PRODUCT_RELATION]