Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
Gabions amb espirals
DESCRIPCIÓ:

És el gabió més fàcil de muntar de tots els existents en el mercat.

 

Els gabions es subministren a peu d'obra, plegats i embalats en pla. Totes les unions verticals véne premuntades de fàbrica mitjançant espirals d'acer inoxidable. Cada gabió es presenta etiquetat i identificat amb, com a mínim, les dimensions del producte.

 

El muntatge del gabió a l'obra és molt fàcil, ràpid i intuïtiu.

 

El tractament del galvanitzat és el ZINCALU® ultra. Es tracta d'una aleació del 95% de zenc més un 5% d'alumini, el qual s'ha demostrat que proporciona 2'5 vegades més de protecció contra la corrosió en comparació amb un recobriment de zen pur normal.

 

ESPECIFICACIONS:

 

OBERTURA DE MALLA DIÀMETRE FILFERRO

PROTECCIÓ CORROSIÓ

DURABILITAT
76'2 x 76'2 mm (3"x3") 4'55 mm Zincalú ® Ultra +350 gr/m 60 anys en climes atemperats
Referències BS1052 BS10244-2 BBA Certificate 00/3683

 

 

DIMENSIONS:

 

 MIDES  GRUIX FILFERRO
 500x500x500 mm  3 mm
 1000x500x500 mm  3 mm
 1000x1000x1000 mm  3 mm
 2000x500x500 mm  3 mm
 500x500x500 mm  4'55 mm
 1000x500x500 mm  4'55 mm
 1000x1000x500 mm  4'55 mm
 2000x500x500 mm  4'55 mm

 

 

Gabions amb espirals
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva