Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: BILA
Biga laminada
TIPUS DE FUSTA: AVET
TRACTAMENT: Autoclau Classe III segons norma EN335/1-2
DESCRIPCIÓ:

Fabricada en fusta d'avet classe resistent BS11 (GL24k) segons normes DIN 1052, DIN 4074 i UNE EN 386 encolada amb cola transparent melamínica blanca.

Tractament a l'autoclau
amb dissolvent orgànica exempt de lindano "FR 6621 Froschane PA". Cobertura classe de risc núm. 3, segons norma EN 335 (Garantia decenal), registrat a la Direcció General de Salut Publica i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)

 

 

Cantell
(mm)
Amples (mm)
60 80 100 120 140 160 200
120 60x120            
160   80x160       160x160  
200   80x200 100x200 120x200     200x200
240     100x240 120x240      
280     100x280 120x280 140x280   200x280
320         140x320    
360           160x360  
400           160x400 200x400

Bigues polides 4 cares. Cantell morts.
Bigues de  12 i 13,50ml.
Altres seccions sota comanda.

 

Biga laminada
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva