Biga laminada avet

Ref.: BILA

Tipus de fusta: AVET
Tractament: Autoclau Classe III segons norma EN335/1-2

Fabricada en fusta d'avet classe resistent BS11 (GL24k) segons normes DIN 1052, DIN 4074 i UNE EN 386 encolada amb cola transparent melamínica blanca.

Tractament a l'autoclau amb dissolvent orgànica exempt de lindano "FR 6621 Froschane PA". Cobertura classe de risc núm. 3, segons norma EN 335 (Garantia decenal), registrat a la Direcció General de Salut Publica i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)

 

 

Cantell (mm) Amples (mm)
80 100 120 140 160 200 240
120 80x120            
160 80x160 100x160     160x160    
200 80x200 100x200 120x200 140x200   200x200  
240   100x240 120x240 140x240 160x240   240x240
280   100x280 120x280 140x280   200x280  
320     120x320 140x320 160x320 200x320  
360         160x360    
400         160x400 200x400  
440           200x440  
600           200x600  

Bigues polides 4 cares. Cantell morts.
Bigues de  12 i 13,50ml.
Altres seccions sota comanda.

 

[PRODUCT_RELATION]