Biga laminada avet

Ref.: BILA

Tipus de fusta: AVET
Tractament: Autoclau Classe III segons norma EN335/1-2

Fabricada en fusta d'avet classe resistent BS11 (GL24k) segons normes DIN 1052, DIN 4074 i UNE EN 386 encolada amb cola transparent melamínica blanca.

Tractament a l'autoclau amb dissolvent orgànica exempt de lindano "FR 6621 Froschane PA". Cobertura classe de risc núm. 3, segons norma EN 335 (Garantia decenal), registrat a la Direcció General de Salut Publica i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)

 

 

Cantell
(mm)
Amples (mm)
80 100 120 140 160 200
120 80x120          
160 80x160       160x160  
200 80x200 100x200 120x200     200x200
240   100x240 120x240      
280   100x280 120x280 140x280   200x280
320       140x320    
360         160x360  
400         160x400 200x400
440           200x440

Bigues polides 4 cares. Cantell morts.
Bigues de  12 i 13,50ml.
Altres seccions sota comanda.

 

[PRODUCT_RELATION]