Biga laminada pi flandes

Ref.: BIBI

Tipus de fusta: PI FLANDES
Tractament: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2

Fabricada en fusta de pi classe resistent C24 segons normes DIN 1052, DIN 407 i UNE EN 386 encolada amb cola transparent melamínica blanca. 

Tractament autoclau amb sals de coure sense crom ni arsènic. "Wolmanit Cx-8". Cobertura classe de risc núm. 4 segons norma EN 335, registrat a la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)  

 

 

Cantell (mm) Amples (mm)
60 80 90 100 120 140 200 240
90     90x90          
100                
120 60x120 80x120     120x120      
140           140x140    
160   80x160            
200   80x200   100x200     200x200  
240       100x240 120x240     240x240
280           140x280    
Bigues polides 4 cares. Cantell morts.
Bigues de 12ml. i 13,50ml.
Altres seccions sota comanda
[PRODUCT_RELATION]