Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: BIBI
Biga bilaminada
TIPUS DE FUSTA: PI FLANDES
TRACTAMENT: Autoclau Classe IV segons norma EN335/1-2
DESCRIPCIÓ:

Fabricada en fusta de pi classe resistent C24 segons normes DIN 1052, DIN 407 i UNE EN 386 encolada amb cola transparent melamínica blanca. 

Tractament autoclau amb sals de coure sense crom ni arsènic. "Wolmanit Cx-8". Cobertura classe de risc núm. 4 segons norma EN 335, registrat a la Direcció General de Salut Pública i Consum (DGSPC) del Ministeri de Sanitat i Consum (MISACO)  

 

Cantell(mm)

Amples (mm)
70 80 90 100 120 140 160 200
70 70x70              
80                
90     90x90          
100                
120         120x120      
140       100x140   140x140    
160   80x160            
200       100x200 120x200 140x200   200x200
240             160x240  

Bigues polides 4 cares. Cantell morts.
Bigues de 12ml. i 13,50ml.
Altres seccions sota comanda:

Biga bilaminada
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva