Serveis Professionals
Jardineria sostenible
Productes d'alta qualitat
Jardins ecològics
REF: MACO
Manta orgànica per talussos fibra coco 100%
MIDES:
2,40m x 50m 300g.
2,40m x 42m 450g.
DESCRIPCIÓ:

Mantes orgàniques fabricades a partir de fibres naturals de coco, entrecosides amb malles polipropilè. 

La principal funció de les manta orgànica és contolar l'erosió del terreny deguda a l'escorrentia superficial i a l'erosió eòlica. 

- Controlen l'erosió.
- Favoreixen la implantació de la coberta vegetal i són una aportació addicional de la matèria orgànica.
- Augmenten la disponibilitat d'aigua en miilorar la seva infiltració y reduir l'evapotranspiració de les plantes.

- El seu ús s'aconsella en pendents mitges-altes (>50%) i zones de pluivometria mitja-alta.
- Temps de degradació de 2 a 3 anys.

 

Manta orgànica per talussos fibra coco 100%
GPI Software - Internet & Web solutions

Distribuït per: Informàtica la Selva